Smarte lyspærer

Led-light-fixtures

Ny teknologi

Det er mange nye teknologier man kan bruke for å spare mer energi. Her er noen eksempler!

Tidsstyring

HDL løsninger kan programmeres slik at lys og varme automatisk slår seg av eller reduseres når familien er ute på jobb og skole og om natten. Slik aktivitet overvåkes av systemet så lenge du har satt rammene.


Sensorstyring

I rom der man ikke ønsker at lyset skal stå å brenne selv når man er hjemme, som eksempelvis i baderom, kjellerrom, boder og soverom eller andre rom man ikke oppholder seg i, kan det være smart å benytte sensorer som føler enten på bevegelse alene eller som en kombinasjon av bevegelse og kroppsvarme om det er noen tilstede. Sensorene vil sørge for at lyset slår seg automatisk av og på.

Dimming av lys

Våre elektroniske dimmere er meget rimelig priset. Dette åpner for muligheten til å investere i flere dimmere enn du i utgangspunktet kanskje hadde tenkt deg. Økt bruk av dimmere er viktig for å få ned strømforbruket.

Lengre levetid – Fordelene med å styre lamper med dimmere fremfor rele er ikke bare at lyset slår seg av/på mer behagelig, men ved å sette en maks. lysstyrke, som er lavere enn 100 %, f.eks 85 %, vil strømforbruket reduseres samtidig som livet til lyspæren forlenges.


LED lamper

Det kan spares mye energi ved å gå over til LED pærer. HDL har utviklet spesielt effektive LED-dimmere som kan dimme helt ned i 3W uten at lyset flimrer.


Lysregulering og styringssystemer

Lyspærenes levetid avhenger av forbrukstid. Den enkleste måten å regulere lys og energiforbruk på, er derfor å slå lyset av og på etter behov. På markedet finnes også en rekke styringssystemer for kontroll av belysning i boliger. De fleste av disse kan styres via fjernkontroll, pc eller dagslysfølere og bevegelsessensorer.

Bevegelsessensorer har en føler som reagerer på bevegelse slik at lyset slås på. Etter en gitt tid uten at føleren har merket bevegelse, slås lyset av. Disse anbefales i rom som brukes i korte perioder som wc, boder, trapper og ganger.

Dagslysfølere reagerer på dagslys og slår på lyset når det er lite dagslys. Disse er praktiske å benytte i utelamper. Det finnes også pærer med innebygget fotocelle for bruk i utelys.

Tidsur slår lyset av og på etter klokken og benyttes på steder som skal være opplyst i et gitt tidsrom.

Enkelte sparepærer kan dempes med dimmere.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!