Merking

merking-web

Forvirret av merkene på pakningen?

Vi kan forklare de vanligste for deg!

Hva betyr forkortelsene?

Husk å sjekke all kvalitetsinfo hver gang du kjøper lyspærer, slik at du får den rette. De vanligste merkene du finner på lyspærene er: dimming, energiforbruk i form av en skala, Lumen og Kelvin. Lumen forteller om lysstyrken, mens Kelvin forteller fargetemperaturen til lyspæren.


W = watt (brukt energimengde)

Enheten for effekt er watt (W). For eksempel bruker en 60 W pære mye mer strøm enn en 11 W pære. Wattstyrken er imidlertid ikke et mål på hvor mye lys du får – den viser bare hvor mye energi som blir brukt. For å finne ut hvor mye lys som sendes ut, må du se på lumen- eller candelatallet.


Lm = lumen (produsert lysmengde)

Lumen måler lyset fra pærer som skinner i alle retninger. Jo mer lys, desto høyere lumentall.


Omregne watt til lumen

Ved å multiplisere antall watt med 10, får du det omtrentlige lumentallet. Hvis du for eksempel skal skifte ut en 60 W lyspære, kan du se etter en pære med om lag 600 lumen.


Cd = candela

Candela måler lys som skinner i én retning, for eksempel fra reflektorpærer. Jo mer lys, desto høyere candelatall.


K = kelvin

Kelvin er måleenheten for lysets fargetemperatur, med andre ord hvor rødaktig (varmt) eller blåaktig (kaldt) lyset ser ut. Jo høyere kelvintall, desto blåere blir lyset.


IP = kapslingsgrad for belysningsprodukter

Alle belysningsprodukter til utendørs- eller våtromsbruk må være beskyttet mot inntrenging av vann og faste elementer som støv. IP-systemet bruker en kode med to sifre som viser kapslingsgraden. Jo høyere kapslingsgrad, desto bedre beskyttelse.

Omregne watt til lumen

Ved å multiplisere antall watt med 10, får du det omtrentlige lumentallet. Hvis du for eksempel skal skifte ut en 60 W lyspære, kan du se etter en pære med om lag 600 lumen.


fraW-lm2

Hvilke merker er oftest avbildet på pakningen?

Merket fra venstre side sier noe om hvilken energiklasse lyspæren er i. Denne er internasjonal. Merket på høyre side betyr at lyspæren er dimmbar. Hvis det er et kryss over, vil det si at lyspæren ikke kan dimmes.


Ny energimerkeetikett lyskilder                                 dimming

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!