Miljø & avfall


miljoogavfall

Viktig å samle inn

Sparepærer og lysrør er lyskilder som inneholder miljøgiften kvikksølv. Det er derfor svært viktig at de blir samlet inn slik at de kan gjenvinnes. På den måten inngår kvikksølvet i et lukket kretsløp, og vi unngår vi at kvikksølv slipper ut i naturen der det kan gjøre skade på mennesker og natur.

Du kan levere alle typer lysrør og lyspærer på butikken, eller hos din kommunale miljøstasjon for EE-avfall.”

Hvor blir lyspærene gjennvunnet?

Du kan levere alle typer lysrør og lyspærer på butikken eller til den kommunale miljøstasjonen. På butikken blir de hentet av en innsamler og fraktes til et sorteringsanlegg/mottak. På mottaket pakkes lyspærene i tønner eller fat, mens lysrørene pakkes i spesialkasser. Eventuell emballasje tas bort. Det meste av lyskildene sendes til Nordic Recycling i Sør-Sverige. Nesten ⅓ av lyskildene de behandler hvert år kommer fra Norge.

kast i butikk

Slik gjenvinnes lyskildene

Kvikksølvholdige lyspærer

Først tar man bort uønsket avfall som måtte følge med. Lyspærerne knuses, og metallet i sokkelen skilles ut ved hjelp av magneter. Resten tromles for å skille materialene fra hverandre. I denne prosessen hvirvles det kvikksølvholdige lyspulveret opp i lufta, og kan deretter suges opp og filtreres. Så skilles glass og andre materialer fra hverandre. Alt må være helt tørt for at metoden skal fungere. De som håndterer denne prosessen må ha på seg maske for å ikke puste inn kvikksølvholdig støv.


Hele lysrør

Rene lysrør tørkes og sorteres etter lengde. Deretter blir de matet inn i en maskin hvor endene kuttes av. Endene inneholder glass, metaller og lyspulver, og blir skilt ut for å knuses i knusemaskinen. Resten av røret blir transportert til en stasjon hvor lyspulveret fjernes ved hjelp av luftstrøm. Pulveret suges opp i en beholder og transporteres videre til filtrering. Denne prosessen avhenger også av at alt er helt tørt. Glasset i rørene blir sendt videre til ulike lagre, avhengig av hvor rene de er. De fleste pærer skal kastes som elektronikkavfall. De forskjellige materialene i pærene sorteres på gjenvinningsstasjonene, og brukes om igjen så sant det er mulig. Pulveret i sparepærer kan gjenbrukes i nye pærer, mens glass og metall kan brukes til å lage glassfiber til bruksområder som for eksempel isolasjon og båtskrog. Kvikksølvet i sparepærene kan også gjenbrukes i nye pærer. Lyspærene skal leveres tilbake til den butikken du har kjøpt dem i, eller kastes som elektronikkavfall eller på innsamlingssteder.


Kilde: www.loop.no

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!